(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếp ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếp, địa chỉ: ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

1.1 Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng bán căn tin, diện tích: 100 m2. Giá khởi điểm: là 13.000.000đ/tháng, thời gian 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, (mỗi năm học tính 8 tháng/năm. Tổng thời gian thuê là 40 tháng = 05 năm), tương ứng: 104.000.000đ/năm. Tổng giá khởi điểm: 520.000.000 đồng.

- Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng để xe học sinh, diện tích: 288 m2. Giá khởi điểm: là 9.900.000đ/tháng, thời gian 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, (mỗi năm học tính 9 tháng/năm. Tổng thời gian thuê là 45 tháng = 05 năm), tương ứng 89.100.000đ/năm. Tổng giá khởi điểm: 445.500.000 đồng.

1.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếp tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

1.3. Chất lượng: Đang hoạt động.

1.4 Căn cứ pháp lý đấu giá tài sản:

+ Công văn số 4513/UBND-KTTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo;

+ Công văn số 1020/SGDĐT-KHTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Đề án số 01/THPT NVT-ĐA ngày 09 tháng 4 năm 2019 về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê ở trường THPT Nguyễn Văn Tiếp;

+ Quyết định số 121/QĐ-THPT NVT ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bán căn tin, nhà xe học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếp tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 04 và ngày 05 tháng 11 năm 2020 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếptỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1 Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/10/2020 đến 17 giờ ngày 16/11/2020 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá

- Tài sản 1: 200.000 đồng/tháng. Tương ứng với: 8.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: 200.000 đồng/tháng. Tương ứng với: 9.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

5.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Tài sản 2: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 18/11/2020 2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tài sản 2: 200.000 đồng/hồ sơ.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng tài sản cho thuê.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 19/11/2020

8.2. Địa điểm: tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếp tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Ghi chú:

- Tài sản 1: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Giá một suất ăn là 15.000 đồng.

- Tài sản 2: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Người trúng đấu giá (tài sản 1 và tài sản 2) phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.