(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2021 do UBND xã Tân Đức ủy quyền như sau:

Lô tài sản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu - 147 m3 cát cây dựng; - 01 máy nổ hiệu Vikyno, 01 đầu bơm hiệu kubota; - 01 máy bơm D28 hiệu Giangdong, 01 đầu bơm hiệu Văn Được; - 25m dây ống nhựa. Giá khởi điểm: 41.157.545 đồng Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm là 4.100.000 đồng Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ

UBND xã Tân Đức

Ngày 19/10/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 19/10/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 19/10/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 19/10/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Bình Thuận ảnh 4
Ngày 19/10/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Bình Thuận ảnh 5
Ngày 19/10/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Bình Thuận ảnh 6