(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Tân Uyên ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau:

1. Lô 01: Vật tư thu hồi hạng mục công trình: Hội trường UBND phường, nhà vệ sinh, Nhà làm việc khối đoàn thể, phòng làm việc Công an phường, Nhà làm việc xã đoàn và Đài truyền thanh phường Tân Vĩnh Hiệp.

(Chi tiết tại Biên bản về việc xác định giá khởi điểm đối với vật tư thu hồi hạng mục công trình: Hội trường UBND phường, nhà vệ sinh, Nhà làm việc khối đoàn thể, phòng làm việc Công an phường, Nhà làm việc xã đoàn và Đài truyền thanh phường Tân Vĩnh Hiệp ngày 28/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản thị xã Tân Uyên).

*Giá khởi điểm: 27.654.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

2. Tài sản 02: 02 cây dầu (có 06 lóng gỗ tròn) tổng khối lượng là: 8,632 m3.

(Chi tiết tại Biên bản về việc xác định giá khởi điểm đối với 02 cây dầu trong khuôn viên khu di tích Đình Dư Khánh, phường Thạnh Phước ngày 29/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản thị xã Tân Uyên).

*Giá khởi điểm: 25.896.000 đồng (Hai mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản:

+ Lô 01: Tại nơi tài sản tọa lạc.

+ Lô 02: Tại khu di tích Đình Dư Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 14/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm: Lô 01 = 5.500.000 đồng; Lô 02 = 5.100.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).