(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 42, đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá:

Quyền thuê sử dụng mặt bằng mái các khu nhà chức năng tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích 4.210m2 (gồm: mái nhà 05 tầng, nhà xưởng, nhà xe, khu ký túc xá, căng tin).

Mục đích thuê: Để sử dụng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

Thời gian thuê: Hợp đồng 20 năm/lần, có thể gia hạn thêm.

Địa điểm tài sản: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 42, đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Giá khởi điểm: 126.300.000,đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng) (Giá trên không bao gồm thuế VAT và đã bao gồm hóa đơn tài chính).

5. Tiền đặt trước: (tính cho thời gian thuê/năm): 7.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).

Phương thức thu tiền đặt trước: Bằng tiền mặt/chuyển khoản (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không giới hạn số vòng).

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khách của pháp luật có liên quan. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được niêm yết, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định. Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo. Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá. Cam kết thực hiện đúng mục đích thuê mặt bằng mái các khu nhà chức năng của Trung tâm Dịch vụ việc làm để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Phải cung cấp văn bản chấp thuận đấu nối của Công ty Điện lực Quảng Bình trong vòng 05 ngày sau khi có kết quả trúng đấu giá. Nếu tổ chức trúng đấu giá không cung cấp được văn bản chấp thuận đấu nối của Công ty Điện lực Quảng Bình đúng thời gian trên thì sẽ bị huỷ kết quả đấu giá. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ngày 28/9/2020 đến 16h30’ ngày 16/10/2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 12/10/2020 và ngày 13/10/2020 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07h30’ ngày 14/10/2020 đến 16h30’ ngày 16/10/2020.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 09h00’ ngày 19/10/2020.

Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585.