Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự Thị xã Phổ Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02435149763

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự Thị xã Phổ Yên

Địa chỉ: TDP 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 15/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 28/03/2022 - 16:00 15/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự Thị xã Phổ Yên - Địa chỉ: TDP 4, phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, chấp nhận giá khởi điểm và thực hiện Quy chế của cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi – Chi nhánh Thái Nguyên ban hành có thể tham gia đấu giá tài sản (trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016). - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 18/04/2022

Địa điểm: Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Phổ Yên - Địa chỉ: TDP 4, phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư