Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc gia

Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432121723

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 13/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 15/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 30/03/2022 - 17:00 15/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia sẽ bán, chuyển hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá của tổ chức, cá nhân qua đường bưu chính (chuyển phát nhanh) – Số điện thoại liên hệ: 024.32121723 - 0916.428728.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 18/04/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chuyên đề

Kết nối đầu tư