Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vicen thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vicen

Địa chỉ: K34/20 đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363946812

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 02/1 Chu Cẩm Phong (Đinh Gia Khánh), Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2022 - 16:30 15/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo qui định và có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) để mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND/CCCD (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/04/2022

Địa điểm: K34/20 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư