Ngày 18/10/2021, đấu giá vật tư sau giải phóng mặt bằng tại TP.Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Dương Kinh ủy quyền như sau :

Lô vật tư, vật liệu thu hồi sau giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Dương Kinh

Ngày 18/10/2021, đấu giá vật tư sau giải phóng mặt bằng tại TP.Hải Phòng ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá vật tư sau giải phóng mặt bằng tại TP.Hải Phòng ảnh 2

Chuyên đề