Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

205 lô đất ở tại khu dân cư xã Đông khê (Đông Anh cũ), huyện Đông sơn, tỉnh Thanh Hóa (Sau cây xăng Minh Hương, giáp MB Nhuệ Sâm) (MBQH số 2623/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn)

UBND huyện Đông Sơn

Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 9
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 10
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 11
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 12
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 205 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 13

Chuyên đề