(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2021 do UBND thị xã Đông Triều ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để thực hiện 02 dự án: Khu dân cư phía Bắc và Khu dân cư phía Đông của Khu dân cư Vĩnh Thông tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chi tiết như sau (Đấu giá riêng từng dự án): 1. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư (phía Bắc của Khu dân cư Vĩnh Thông) tại phường Mạo Khê: - Tổng diện tích: 12.088,11 m2; (Trong đó: Đất ở: 5.429,06 m2; Đất cây xanh: 895,40 m2; Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật: 5.763,65 m2) - Giá khởi điểm: 19.566.511.000 đồng; Tiền đặt trước: 3.900.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ. 2. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư (phía Đông của Khu dân cư Vĩnh Thông) tại phường Mạo Khê: - Tổng diện tích: 22.957,00 m2 (Trong đó: Đất ở: 11.042,4 m2; Đất cây xanh: 152,0 m2; Đất xử lý nước thải: 848,5 m2; Đất đấu nối hạ tầng kỹ thuật: 2.249,3 m2; Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật khác: 8.664,8 m2). - Giá khởi điểm: 48.235.125.000 đồng; Tiền đặt trước: 9.600.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

UBND thị xã Đông Triều;

Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 7
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 8
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 9
Ngày 18/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ảnh 10