(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đấu giá:

2.1 Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê nhà tập thể hình. Diện tích: 200m2. Giá khởi điểm: 5.400.000 đồng/năm. Thời gian thuê: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (12 tháng).

- Tài sản 2: Cho thuê sân quần vợt. Diện tích: 800m2. Giá khởi điểm: 10.280.000 đồng/năm. Thời gian thuê: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (12 tháng). - Tài sản 3: Cho thuê trò chơi thiếu nhi. Diện tích: 180m2. Giá khởi điểm: 35.400.000 đồng/năm. Thời gian thuê: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (12 tháng).

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

2.3. Số lượng: 03 tài sản

2.4. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.5. Giấy tờ về quyền sở hữu:

- Công văn số 719/UBND-KTTC ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây.

- Công văn số 867/UBND-TH ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản công.

- Đề án số 58/ĐA.TTVH.TT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây về việc sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 03 và ngày 04 tháng 6 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/5/2021 đến 17 giờ ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính)

4.2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/5/2021 đến 17 giờ ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính)

4.3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá:

- Tài sản 1: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Tài sản 2: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Tài sản 3: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

5.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Tài sản 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

- Tài sản 3: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Ngày 15, 16, 17 tháng 6 năm 2021 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 50.000 đồng/hồ sơ

- Tài sản 2: 50.000 đồng/hồ sơ

- Tài sản 3: 100.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng theoThông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021

8.2 Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Điều 9. Quy định khác:

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252.