(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Viễn thông Nam Định ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2021, đấu giá cáp đồng, tủ cáp, Accu, điều hòa tại tỉnh Nam Định ảnh 1