(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPCHM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2021 do Tổng Công ty CP Phong Phú ủy quyền như sau:
Ngày 18/5/2021, đấu giá máy móc thiết bị thanh lý tại TPHCM ảnh 1