(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Cục Hải quan Đồng Nai như sau:
Ngày 18/3/2022, đấu giá vật dụng, quần áo tồn đọng tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1