(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự quận 12 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn

Địa chỉ: số 1999/1 Đông Bắc, Khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0933916999

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự quận 12

Địa chỉ: số 49/94, KP3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận 12, thành phố Hố Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 16/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/02/2022 - 16:00 15/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại 1999/1, KP7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. 5.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp sau: a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 18/03/2022

Địa điểm: Số 1999/1 KP2, đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận 12, thành phố Hố Chí Minh ảnh 2
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận 12, thành phố Hố Chí Minh ảnh 3