(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Ngân hàng TMCP Bản Việt ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1