(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại TPHCM ảnh 1