(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN24 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê ủy quyền như sau:
Ngày 18/12/2021, đấu giá vườn cây gỗ cao su thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 1