(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2021 do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 18/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1