(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất lô L2 và L3 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, như sau: 1.1. Quyền sử dụng đất lô L2: - Tổng số: 24 nền; Diện tích từ 150 – 496,8 m2 (có danh sách đính kèm). - Giá khởi điểm: Từ 3.300.000.000 đồng – 13.114.728.000 đồng/nền. - Bước giá tối thiểu: 20.000.000 đồng/01 lần gọi giá. - Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. - Tiền đặt trước: 15%/giá khởi điểm. 1.2. Quyền sử dụng đất lô L3: - Diện tích: 6.295,54 m2/38 nền. - Giá khởi điểm: 142.442.256.000 đồng/lô. - Bước giá tối thiểu: 100.000.000 đồng/01 lần gọi giá. - Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ. - Tiền đặt trước: 10%/giá khởi điểm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 4