(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Vietbank ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM ảnh 1