(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Lát ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất phần phía Bắc và tài sản gắn liền với đất mang tên hộ ông Ngân Quốc Chiến và bà Lê Thị Oanh (tên gọi khác Lê Thị Kim Oanh),

Khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 256 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 256 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 256 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 256 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4