(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô máy bơm, máy lọc nước tại TP.HCM ảnh 1