(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Phòng Nội vụ quận Gò Vấp ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá 780 thùng phiếu bằng sắt phục vụ công tác bầu cử tại TP.HCM ảnh 1