(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá 6 xe ô tô tại TP.HCM

Xe ô tô thanh lý gồm 6 xe được chia thành 05 lô. Bán riêng lẻ từng lô, các xe trong cùng 1 lô được bán chung

Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines

Ngày 18/11/2021, đấu giá 6 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá 6 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá 6 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá 6 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 4