(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2020 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 18/11/2020, đấu giá tàu biển quốc tế chở hàng tổng hợp tại TPHCM ảnh 1