(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo đấu giá lần 3 là 362.410 cổ phần Công ty CP Formach vào ngày 18/11/2020 do Tổng Công ty lâm nghiệp – Công ty CP sở hữu như sau:
Ngày 18/11/2020, đấu giá 362.410 cổ phần Công ty CP Formach ảnh 1