(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2019 như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý và xác định giá khởi điểm xe ô tô biển kiểm soát 18B-0386 của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông – Sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Quốc lộ 10 – xã Mỹ Tân – huyện Mỹ Lộc – tỉnh Nam Định) xử lý:

- 01 chiếc xe ôtô con du lịch 04 chỗ ngồi, nhãn hiệu MAZDA 323, màu nhũ, biển kiểm soát 18B - 0386, số khung 000237, số máy 439814 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0002755 do Phòng CSGT-TT- Công an Nam Hà cấp ngày 23 tháng 10 năm 1996 cho Sở giao thông vận tải Nam Hà

Giá khởi điểm: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 4.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 13, 14, 15/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 11, 12/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).