(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Bệnh viện Đa khoa Cái Nước ủy quyền như sau:

Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, diện tích 53.907,9 m2.

Bệnh viện Đa khoa Cái Nước

Ngày 18/10/2021, đấu giá thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau ảnh 2