(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng – Địa chỉ: 01 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Tháo dỡ khu nhà thép Live Stand-up công trình Cải tạo Trung tâm hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. Giá khởi điểm tài sản: 54.978.000 đồng (Năm mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi tám ngàn đồng), (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

4. Xem tài sản tại: Trung tâm hội chợ triển lãm – Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 15/10/2019, địa điểm xem tài sản tại Trung tâm hội chợ triển lãm – Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điẻm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 15/10/2019, địa điểm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 15/10/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 18/10/2019.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 18/10/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.