Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM., Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 14/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 16/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/02/2022 - 16:30 14/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: VPĐD Quận 3. Đăng ký: Theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá. Người liên hệ, tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định vê phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 17/03/2022

Địa điểm: Văn phòng đại diện Quận 3 Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư