Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyên Chư Prông

Địa chỉ: Đường Trần Phú nối dài, thị trấn Chư Prông, tỉnh Gia Lai., Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:15 14/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 16/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:15 18/02/2022 - 17:00 14/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 17/03/2022

Địa điểm: 34 A Cù Chính Lan, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 11
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 12
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 13
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 14
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 15
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 16

Chuyên đề

Kết nối đầu tư