Ngày 17/12/2020, đấu giá cho thuê quyền khai thác tại Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ do Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao, vào ngày 17/12/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền khai thác Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ.

a. Địa chỉ: Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế;

b. Diện tích khu nhà, đất: 270,0m2;

c. Mục đích cho thuê quyền khai thác: Sử dụng làm nhà trạm quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường thủy nội địa;

d. Thời hạn cho thuê: kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê đến 31/12/2022;

đ. Phương thức thanh toán tiền thuê mặt bằng: Trả tiền thuê hàng năm.

2. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 73.128.000 đồng/năm.

3. Cơ quan có tài sản: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Hồ sơ pháp lý kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà của Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế sau khi cổ phần hóa; Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ; Đề án số 07/SGTVT-ĐA ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế về khai thác tài sản: Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 10 và 11/12/2020 tại Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ, địa chỉ phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế (Tổ chức có nhu cầu xem tài sản, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 08 tháng 12 năm 2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về chất lượng của tài sản đấu giá).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 14/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 14/12/2020 đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2020 vào số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 500.000 đồng/năm (năm trăm nghìn đồng trên năm).

10. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

11. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu thuê sử dụng làm nhà trạm quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường thủy nội địa, nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), hồ sơ tham gia đấu giá phải có Giấy phép kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành từ ngày niêm yết tài sản đến hết 17 giờ 00’ 14/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 17/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế để được hướng dẫn cụ thể, điện thoại: 0234.3501567; website: daugiatthue.com hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Chuyên đề