Ngày 17/1/2022, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2022 do PGBank ủy quyền như sau:

Chuyên đề