(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Xe ô tô 5 chỗ ; Biển số : 93A-027.12; Nhãn hiệu: Xe ô tô Corolla ALTIS 1.8V; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2007; Giá khởi điểm: 175.000.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) - Tài sản 2: Xe ô tô 5 chỗ ; Biển số : 93A-025.24; Nhãn hiệu: Xe ô tô Corolla ALTIS 1.8V; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2008; Giá khởi điểm: 196.667.000 đồng (một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

- Tài sản 3: Xe ô tô 5 chỗ; Biển số: 93A-027.90; Nhãn hiệu: Xe ô tô Corolla ALTIS 1.8V; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2007; Giá khởi điểm: 175.000.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bình Phước

Ngày 17/9/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 17/9/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 4