(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2020 do Công an tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý lô tài sản 09 xe ôtô của Công an tỉnh Nam Định (Địa chỉ: 117 Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) xử lý.

Tài sản đấu giá:

Tổng giá khởi điểm của lô tài sản: 166.850.000đ (Một trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Số tiền đặt trước: 33.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 14/9/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 14, 15, 16/9/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 10, 11/9/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).

- Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.

DANH MỤC 09 XE Ô TÔ THANH LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

(cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 17/9/2020)

Ngày 17/9/2020, đấu giá 09 xe ôtô tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 17/9/2020, đấu giá 09 xe ôtô tại tỉnh Nam Định ảnh 2