(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2021 do Trung tâm Phát triển Qũy đất - Sở TNMT tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót và Khu TĐC Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Diện tích: từ 90,0 ÷ 123,3m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 9.100.000đ ÷ 13.200.000đồng/m2. - Tiền đặt trước: từ 150.000.000đ đến 200.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/bộ.

Trung tâm Phát triển Qũy đất - Sở TNMT tỉnh Phú Thọ

Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 3