(BĐT) - Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/7/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2020/HĐ-ĐG ngày 29/4/2020, Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần thứ nhất ngày 23/6/2020 giữa Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu và Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm.

Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 33, phường 07, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Diện tích và mục đích sử dụng đất:

Theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thành phố Bạc Liêu thì khu đất quy hoạch xây dựng Khu trung tâm thương mại – Dịch vụ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu có mục đích sử dụng đất, loại đất và diện tích,cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại phường 07, thành phố Bạc Liêu.

Loại đất:

+ Đất thương mại dịch vụ (đất xây dựng thương mại – dịch vụ);

+ Đất công trình công cộng có mục đích kinh doanh (đất sân bãi – đậu đỗ xe ngoài trời; đất cây xanh – thảm cỏ và đất giao thông nội bộ - hạ tầng kỹ thuật).

Tổng diện tích khu đất: 25.799,31 m2, trong đó:

+ Đất thương mại dịch vụ: 11.176,21 m2;

+ Đất công trình công cộng có mục đích kinh doanh: 14.623,10 m2 (trong đó: Đất sân bãi – đậu đỗ xe ngoài trời là 8.437,58 m2; đất cây xanh – thảm cỏ là 2.410,0 m2 và đất giao thông nội bộ - hạ tầng kỹ thuật là 3.775,52 m2).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

1.5 Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

1.6 Thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành phố Bạc Liêu về việc điều chỉnh cục bộ Khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu và Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thành phố Bạc Liêu về việc phê duyệt tổng mặt bằng dự án Khu Trung tâm Thương mại – dịch vụ tại Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

1.7. Giá khởi điểm của tài sản:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với khu đất là: 125.159.428.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám ngàn đồng), trong đó:

+ Giá đất cụ thể là: 118.599.428.000 đồng.

+ Giá trị đánh giá lại của tài sản gắn liền với đất là: 6.560.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 10% (Mườiphần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/06/2020đến ngày 14/07/2020(Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 14/07/2020 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày14/07/2020 đến ngày 16/07/2020(Giờ hành chính) – (Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0111000358620của Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Vietcombank CN Cần Thơ trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15giờ 00 ngày 17/07/2020. Tại Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Tại Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

Đối tượng được tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định; trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng dự án đầu tư được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư gồm:

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư;

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích phát triển khu đất đấu giá theo quy hoạch là đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ. Trường hợp ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp thì khi đăng ký tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết bổ sung ngành nghề kinh doanh (nếu là công ty con thì phải có văn bản cam kết của công ty mẹ).

Người đăng ký tham gia đấu giá phải lập dự án đầu tư theo quy định và phải được thẩm định điều kiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết khi trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá phải thực hiện xây dựng Khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và thực hiện đúng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 03 năm gần nhất để chứng minh đáp ứng nội dung này). Trường hợp công ty mới thành lập thì có cam kết tài chính và chứng minh tài chính của công ty mẹ (nếu là công ty con).

Thành phần hồ sơ phải có đóng dấu pháp nhân của nhà đầu tư. Hồ sơ phải đóng thùng có niêm phong; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong (hồ sơ tham dự 01 bản gốc và 03 bản copy).

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.