(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/7/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 84a/HĐ-DVĐGTS ngày 30/06/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

- Tài sản đấu giá gồm: 3,71 ha (Bằng chữ: Ba phẩy bảy mươi mốt héc ta) cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Tổng số cây: 2.202 cây (Hai ngàn, hai trăm lẻ hai)

Vị trí:

- Lô 02,34,35,39,40,47,48 – Nông trường 02 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, BP.

- Lô 86 – Nông trường 9 tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

- Lô 138 – Nông trường Nghĩa Trung tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

4/ Giá khởi điểm: 236.520.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

8/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 14/07/2020, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/07/2020 đến ngày 10/07/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản (tại các Nông trường: 2; 9; Nghĩa Trung - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).

10/ Tiền đặt trước là: Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của tài sản.

11/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17/07/2020 tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

12/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng từ ngày 01/07/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/07/2020. Thời gian thu tiền đặt trước vào ngày 14/07/2020 (trong giờ hành chính).

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.