(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Công an quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công an quận Thanh Khê – 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Lô 41 chiếc xe mô tô, xe máy máy đã qua sử dụng được đăng ký sử dụng lại (Có bảng kê chi tiết đính kèm). Giá khởi điểm tài sản: 98.750.000 đồng (Chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

Tài sản 02: Lô 09 chiếc xe mô tô, xe máy không được đăng ký sử dụng lại (Có bảng kê chi tiết đính kèm). Giá khởi điểm tài sản: 1.300.000 đồng (Một triệu, ba trăm ngàn đồng).

* Bán riêng lẻ từng lô tài sản, giá bán tài sản trên không có thuế GTGT.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Công an quận Thanh Khê

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tài sản 01: Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 19.000.000 đồng.

- Tài sản 02: Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 200.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 14/6/2021, địa điểm xem tài sản tại Công an quận Thanh Khê – 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 14/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 14/6/2021; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến 10 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2021.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 17/6/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.