(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Viễn Thông Hà Tĩnh ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá lô cáp đồng tại tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1