(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá lô bóng đèn led, máy mài, máy khoan tại TP.HCM ảnh 1