(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng bảo hiểm PVI phía Nam ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá cuộn dây đồng thanh lý tại TP.HCM ảnh 1