(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thuận An ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập

Địa chỉ: 29 đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7 phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 02743818801

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thuận An

Địa chỉ: khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương., Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 10/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 14/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/02/2022 - 16:00 14/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/03/2022

Địa điểm: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.