(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá xe ô tô Isuzu tại Hà Nội ảnh 1