(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1