(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2021 do Huyện ủy Thanh Trì ủy quyền như sau:

Xe ô tô, nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát: 31A-5266, số máy 2479959, số khung RZH114-9007004, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2001, Số loại Hiace; Năm, nước sản xuất: 2000, Việt Nam.

Huyện ủy Thanh Trì

Ngày 17/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 17/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 17/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 17/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội ảnh 4