(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2021 do Công an huyện Thuận Nam ủy quyền như sau:

01 máy đào; nhãn hiệu MITSUBISHI MS03 màu vàng; loại bánh xích; gàu dung tích 0,7 m3; số khung: 2710; số máy: 6D15-283932, là tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính của Công an huyện Thuận Nam

Công an huyện Thuận Nam

Ngày 17/11/2021, đấu giá 01 máy đào MITSUBISHI tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 17/11/2021, đấu giá 01 máy đào MITSUBISHI tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 17/11/2021, đấu giá 01 máy đào MITSUBISHI tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 3