(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2022 do Đội Quản lý thị trường số 12 ủy quyền như sau:
Ngày 17/1/2022, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 1