(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2022 do Công ty CP cao su Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 17/1/2022, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1